Tyto webové stránky používají nezbytné cookies. Nezbytné cokies jsou nutné k správnému fungování webových stránek. Děkujeme za pochopení.

MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.

Lékař - diabetolog, internista

 • 1995 - promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1999 - atestace 1. stupně z vnitřního lékařství
 • 2001 - atestace z diabetologie
 • 2001 - pedagogické minimum - výuka odborných předmětů
 • 2004 - ukončení postgraduálního doktorského studia
 • 2007 - absolvování kurzu "101" v transakční analýze
 • 2009 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačních map
 • 2011 - "Expert trainer" pro zdravotníky v edukacích pomocí Konverzačních map
 • 2011 - atestace z všeobecného lékařství pro dospělé
 • 2013 - studium českého znakového jazkyka
 • 2014 - "Expert trainer" pro zdravotníky v edukacích Konverzačním průvodcem
 • 2014 - studium psychosomatiky
 • 2017 - výcvik v motivačních rozhovorech
 • 2023 - brain-based coaching

Od r. 1996 jsem pracovala ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, nejdříve jako sekundární lékař a od r. 2001 jako odborný lékař - diabetolog na lůžkovém interním oddělení a v diabetologické poradně.

Po celou dobu působení ve Fakultní nemocnici jsem učila mediky.

Publikační a přednášková činnosti:
Jirkovská A., a kol.: Skupinová edukace. Jak na to…, 2018
Štefánková J., Lacigová S.: Motivace pacienta v diabetologické ambulanci, 2018
Štefánek J., Štefánková J.: Komunikace v diabetologické praxi, 2020 
články v odborných časopisech, četná aktivní účast na kongresech a odborných akcích

 

 

MUDr. Jana Horáčková

Lékař – diabetolog, internista, osteolog

 • 2002 - promoce na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích
 • 2005 - atestace I. stupně v oboru interní lékařství
 • 2008 - atestace z diabetologie
 • 2009 - specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru vnitřní lékařství

Lékařství

 • 2015 - certifikát pro edukaci pomocí Konverzačních map
 • 2018 - zvláštní odborní způsobilost k výkonu povolání v oboru klinické osteologie

Od r.2002 pracuji ve Fakultní nemocnici Hradec Králové – nejdřív jako sekundární lékař na II.interní klinice, od r.2005 v Diabetologickém centru a na III.interní klinice gerontometabolické kliniky jako starší lékař na plný úvazek, věnovala jsem se i výuce stomatologů a bakalářů lékařské fakulty, publikační činnosti zaměřené na syndrom diabetické nohy a infekce. Od r. 2012 pracuji jako odborný lékař - diabetolog v diabetologické ambulanci MUDr.Štefánkové a po návratu z mateřské dovolené od r.2014 navíc v Osteocentru ÚKBD FNHK v osteologické a metabolické poradně, kde působím dodnes. Průběžně se účastním vzdělávacích akcí v oborech diabetologie, vnitřní lékařství a osteologie.

 

 

MUDr. Martina Lášticová

Lékař – diabetolog, endokrinolog, internista

 • 2003 - promoce na Jeseniově lékařské fakultě Univerzity Komenského v Martine
 • 2003 – 2004 studium anglického jazyka na Montgomery College v Rockville, Maryland, USA
 • 2011 - atestace z vnitřního lékařství
 • 2011 - absolvování kurzu klinické výživy a metabolické péče Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu
 • 2013 - atestace z diabetologie a endokrinologie

Od roku 2004 jsem pracovala 3 roky jako sekundární lékařka na interním oddělení nemocnice Chrudim. V roce 2007 jsem nastoupila na 3. interní gerontometabolickou kliniku, kde pracuji dosud jako internista, diabetolog a endokrinolog na lůžkovém oddělení a v diabetologické poradně. Současně se věnuji pregraduální výuce studentů medicíny v oboru vnitřního lékařství a diabetologie.

Publikace:
Šmahelová A., Lášticová M.: Diabetologie pro farmaceuty, 2011
Stěpanov, Studnička a kol.: Oční projevy systémových onemocnění, 2021

 

 

 

 

Bc. Alžbeta Klubalová

všeobecná edukační zdravotní sestra se specializací v diabetologii

 • 1995 - maturita - SZŠ Prešov - obor všeobecná sestra
 • 2005 - promoce na UK LF HK bakalářský studijní program ošetřovatelství
 • 2008 - edukační seminář pro sestry s účastí psychologů, Plzeň
 • 2009 - sympózium péče o rány pro sestry a lékaře, HK
 • 2013 - certifikovaný kurz v edukaci diabetiků
 • 2014 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačních map
 • 2014 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačního průvodce
 • 2018 - certifikovaný kurz v edukaci stravování diabetiků
 • 2019 - výcvik v motivačních rozhovorech

Od r. 1995 pracuji jako zdravotní sestra na interním oddělení FN HK.

 

 

 

Mgr. Beáta Bohnerová

Nutriční terapeut - specialista

 • 2010 - maturita Střední zdravotnická škola Hradec Králové , Obor: Zdravotnické lyceum
 • 2014 - promoce na 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, bakalářský program, obor: Nutriční terapeut
 • 2015 - akreditovaný vzdělávací program Cvičitel pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění, VŠTJ medicina Praha
 • 2015 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačních map
 • 2015 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačního průvodce
 • 2017 - státnice 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterský program, obor: Nutriční specialista
 • 2019 - výcvik v motivačních rozhovorech

 

 • 2014 - nutriční terapeut VFN Praha, stomatochirurgie, onkologie
 • 2014 - nutriční terapeut rekondiční centrum VŠTJ Praha - redukční programy
 • 2015 - nutriční terapeut diabetologie Praha 8 - skupinové a individuální edukace diabetiků, redukční programy, edukace nordic walking
 • 2017 - autor článků pro diabetiky www.ocukrovce.cz
 • 2018 - nutriční terapeut diabetologie Stefamed - skupinové a individuální edukace diabetiků, redukční programy, edukace nordic walking
 • 2018 - garant rubriky životospráva, autor článků a receptů www.cukrovka.cz

 

Bc. Iveta Čížková

Nutriční terapeut

 • 1986 - maturita Střední zdravotnická škola Praha – obor dietní sestra
 • 2008 - certifikovaný kurz NCO NZO Brno –
  Výživa a nutriční potřeba u pacientů v těžkých stavech
 • 2008 - certifikovaný kurz NCO NZO Brno –
  Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů
 • 2010 - certifikovaný kurz NCO NZO Brno –
  Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním
 • 2011- certifikovaný kurz NCO NZO Brno –
  Interní auditor ve zdravotnickém zařízení
 • 2014 - atestace NCONZO Brno obor - Výživa dospělých
 • 2015 - odborný kurz NCO NZO Brno –
  Nutriční péče o pacienty se stomiemi, enterální a parenterální výživa
 • 2015 - odborný kurz NCO NZO Brno –
  Nutriční péče o pacienty s nefrologickým onemocněním
 • 2016 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačních map
 • 2016 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačního průvodce
 • 2016 - odborný kurz Praha B.Braun Dialog –
  Nutriční a ošetřovatelská péče o dialyzované pacienty
 • 2016 - odborný kurz NCO NZO Brno –
  Nutriční péče o pacienty s diabetem mellitem
 • 2019 - promoce – Ostravská univerzita, lékařská fakulta - bakalářský program
  obor - nutriční terapeut

Od roku 1986 až dosud pracuji stále v oboru jako nutriční terapeut, dříve dietní sestra.
Mým prvním pracovištěm byla Léčebna pro dlouhodobě nemocné v Hradci Králové, zde jsem strávila deset let. Po mateřské dovolené jsem na částečný pracovní úvazek pracovala jako externí nutriční konzultant pro sportovní zařízení. Poté jsem nastoupila do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Zde jsem pečovala
o pacienty zejména na uděleních onkologie, chirurgie, neurochirurgie a kožním.
Od roku 2012 pracuji jako regionální nutriční terapeut u VS ČR.
Mimo jiné již více jak 15 let externě spolupracuji s domovy seniorů, kde ve spolupráci s vedoucími lékařské a ošetřovatelské péče a následné konzultaci s výrobním úsekem sestavuji jídelní lístky pro obyvatele domovů.
Od roku 2020 také spolupracuji s diabetologickou ambulancí Stefamed MUDr. Štefánkové, kde vedu individuální edukace diabetiků a redukční programy.

 

Kontakt

Adresa:
StefaMed, s.r.o.
K Sokolovně 309
Hradec Králové - Věkoše
503 41

pevná linka: 491 611 507
e-mail: diarecept@seznam.cz

Doprava - autobusem MHD:
linka č. 13, 14, 25 - zastávka Věkoše - Slávie
linka č. 15 - zastávka Spořilovská

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31262
IČ: 28855221

Web vytvořen od JCweb.cz

© 2021 diabetologie-hk.cz

Mapa adresy ordinace