Tyto webové stránky používají nezbytné cookies. Nezbytné cokies jsou nutné k správnému fungování webových stránek. Děkujeme za pochopení.

Vnitřní řád ambulance

StefaMed, s.r.o.

IČ: 28855221

K Sokolovně 309/1b, Hradec Králové – Věkoše, 503 41

 

Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb.

Povinností pacientů je chovat se slušně ke zdravotnickým pracovníkům, respektovat jejich pokyny, chovat se slušně a ohleduplně k ostatním pacientům či jejich doprovodu.

Objednávání: V naší ambulanci pacienty na vyšetření objednáváme na určitý čas. Pacienti se mohou na vyšetření objednat osobně, telefonicky nebo elektronicky mailem. Domluvené návštěvy jsou závazné a v případě, že se objednaný pacient nemůže dostavit na vyšetření, tak je povinen sjednanou návštěvu zrušit telefonicky, mailem nebo osobně nejpozději 24 hodin předem. Neomluvená absence je porušením vnitřního řádu. Tři neomluvené návštěvy mohou být důvodem k ukončení sledování v naší ambulanci. Platí to stejně i pro objednání na edukaci a nutriční edukaci.

Čekárna: Pacienti čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná během celé ordinační doby. Během čekání mohou obvyklým způsobem používat zařízení čekárny a WC pro pacienty (klíček je u sestřičky). Pacient má povinnost své osobní věci neodkládat v čekárně, vždy je vzít s sebou do ordinace. Zdravotnické zařízení za věci odložené v čekárně neručí. Čas čekání mohou využít k seznámení se s informacemi na nástěnce a k přípravě na vyšetření - nachystají si kartičku zdravotní pojišťovny, seznam léků, zprávy z proběhlých vyšetření či hospitalizací od minulé kontroly, glukometr, zapsané naměřené hodnoty glykémií, event. vypsaný jídelníček (vše odevzdají sestře při vstupu do ordinace). Je zakázáno obtěžovat ostatní pacienty nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny. Je zakázáno vnášet do ambulance či čekárny zbraně, střelivo, výbušniny. V prostorách ambulance i čekárny je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholu a jiných návykových látek. Pacientovi jevícímu známky požití alkoholu či jiných omamných látek může být odmítnuto ošetření a může být z čekárny vykázán.

Pacient vstupuje do ordinace pouze po vyzvání zdravotní sestrou nebo lékařem. Před vstupem do ordinace si vypne mobilní telefon. Pacienti jsou zváni do ordinace podle možností v čase, na který byli objednání. Naši snahou je objednací časy dodržovat, ale každý pacient potřebuje individuální péči, což nelze předem časově přesně ohraničit. Proto prosím omluvte případné zdržení.

Do ordinace k ošetření přichází pacient po řádné osobní hygieně, čistě oblečený, pokud tomu nebrání jeho zdravotní stav. V případě, že tomu tak nebude, může zdravotnický personál vyšetření pacienta odmítnout.

Recepty: Recepty na dlouhodobě pravidelně užívané léky je možno objednat telefonicky (491 611 507) nebo mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Elektronický recept je možno odeslat v ordinační době, a to buď formou emailu nebo sms na váš mobilní telefon. Recept lze odeslat pouze na mailovou adresu a číslo telefonu, které jsou uvedeny v systému, proto každou změnu kontaktu je potřeba ihned oznámit. Podrobné informace viz Pokyny k předpisu léků.

Informace o zdravotním stavu pacienta poskytujeme pouze osobám, které pacient sám určí a potvrdí svým podpisem.

Souhlas s vyšetřením: U námi prováděných vyšetření a výkonů není potřeba písemný souhlas. Pokud pacient nevyjádří svůj nesouhlas, má se za to, že s vyšetřením a léčbou souhlasí.

Předání zdravotních informací jinému lékaři si pacient zajistí sám, pokud se s lékařem nedohodne jinak.

Nahlášení změn: Pacient nahlásí lékaři bezodkladně, nejpozději při nejbližší kontrole, změnu osobních údajů (bydliště, příjmení, mail, telefon…) a změnu zdravotní pojišťovny.

Zdravotnická dokumentace vedená lékařem je majetkem ambulance. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, zmocněnci a osoby stanovené obecně závaznými předpisy. Pokud pacient přechází k jinému lékaři, vyhotovíme mu na jeho žádost výpis ze zdravotnické dokumentace, který bude obsahovat všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi. Zákonem stanovená lhůta pro jeho vyhotovení je 30 dní.

Vnitřní řád je pro všechny pacienty závazný. Není povinností pacienta souhlasit s Vnitřním řádem, ale nesouhlas je zároveň nesouhlasem s poskytnutím zdravotní péče a objednáním v našem zdravotnickém zařízení. Pacient si dle svého uvážení může zvolit jinou ambulanci, která bude jeho požadavkům více vyhovovat.

Důsledky porušení vnitřního řádu: Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§ 48 odst 2 zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb)

Vztah mezi zdravotníkem a pacientem je založen na vzájemné důvěře. Naším cílem je Vám pomoci a budeme rádi, když se nám to společně bude dařit. Děkujeme, že k tomu přispíváte i tím, že respektujete náš vnitřní řád.

MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.
StefaMed, s.r.o.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
491 611 507

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31262

Vnitřní řád ordinace je platný od 1.10.2018 a je zveřejněn jak elektronicky na www.diabetologie-hk.cz, tak v tištěné podobě v čekárně ordinace. Lékař si vyhrazuje právo v případě potřeby vnitřní řád ordinace aktualizovat.

Kontakt

Adresa:
StefaMed, s.r.o.
K Sokolovně 309
Hradec Králové - Věkoše
503 41

pevná linka: 491 611 507
e-mail: diarecept@seznam.cz

Doprava - autobusem MHD:
linka č. 13, 14, 25 - zastávka Věkoše - Slávie
linka č. 15 - zastávka Spořilovská

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31262
IČ: 28855221

Web vytvořen od JCweb.cz

© 2021 diabetologie-hk.cz

Mapa adresy ordinace