Diabetologická ambulance
MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.

 

MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.

1995 - promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1999 - atestace 1. stupně z vnitřního lékařství
2001 - atestace z diabetologie
2001 - pedagogické minimum - výuka odborných předmětů
2004 - ukončení postgraduálního doktorského studia
2007 - absolvování kurzu "101" v transakční analýze
2009 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačních map
2011 - certifikát "Expert trainer" pro zdravotníky v edukacích pomocí Konverzačních map
2011 - atestace z všeobecného lékařství pro dospělé
2013 - studium českého znakového jazkyka
2014 - certifikát "Expert trainer" pro zdravotníky v edukacích pomocí Konverzačního průvodce
2014 - studium psychosomatiky

Od r. 1996 jsem pracovala ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové,
nejdříve jako sekundární lékař a od r. 2001 jako odborný lékař - diabetolog
na lůžkovém interním oddělení a v diabetologické poradně.

   
Bc. Alžbeta Klubalová

1995 - maturita - SZŠ Prešov - obor všeobecná sestra
2005 - promoce na UK LF HK bakalářský studijní program ošetřovatelství
2008 - edukační seminář pro sestry s účastí psychologů, Plzeň
2009 - sympózium péče o rány pro sestry a lékaře, HK
2013 - certifikovaný kurz v edukaci diabetiků
2014 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačních map
2014 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačního průvodce

Od r. 1995 pracuji jako zdravotní sestra na interním oddělení FN HK.