Diabetologická ambulance
MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.

 

MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.

1995 - promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1999 - atestace 1. stupně z vnitřního lékařství
2001 - atestace z diabetologie
2001 - pedagogické minimum - výuka odborných předmětů
2004 - ukončení postgraduálního doktorského studia
2007 - absolvování kurzu "101" v transakční analýze
2009 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačních map
2011 - certifikát "Expert trainer" pro zdravotníky v edukacích pomocí Konverzačních map
2011 - atestace z všeobecného lékařství pro dospělé
2013 - studium českého znakového jazkyka
2014 - certifikát "Expert trainer" pro zdravotníky v edukacích pomocí Konverzačního průvodce
2014 - studium psychosomatiky
2017 - výcvik v motivačních rozhovorech

Od r. 1996 jsem pracovala ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové,
nejdříve jako sekundární lékař a od r. 2001 jako odborný lékař - diabetolog
na lůžkovém interním oddělení a v diabetologické poradně.

   
MUDr. Jana Horáčková

Lékař - diabetolog

2002 - promoce na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích
2005 - atestace I. stupně v oboru interní lékařství
2008 - atestace z diabetologie
2009 - specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru vnitřní lékařství
2015 - certifikát pro edukaci pomocí Konverzačních map
2018 - zvláštní odborní způsobilost k výkonu povolání v oboru klinické osteologie

Od r.2002 pracuji ve Fakultní nemocnici Hradec Králové – nejdřív jako sekundární lékař na II.interní klinice, od r.2005 v Diabetologickém centru a na III.interní klinice gerontometabolické kliniky jako starší lékař na plný úvazek, věnovala jsem se i výuce stomatologů a bakalářů lékařské fakulty, publikační činnosti zaměřené na syndrom diabetické nohy a infekce. Od r. 2012 pracuji jako odborný lékař - diabetolog v diabetologické ambulanci MUDr.Štefánkové a po návratu z mateřské dovolené od r.2014 navíc v Osteocentru ÚKBD FNHK v osteologické a metabolické poradně, kde působím dodnes. Průběžně se účastním vzdělávacích akcí v oborech diabetologie, vnitřní lékařství a osteologie.
   
Bc. Alžbeta Klubalová

1995 - maturita - SZŠ Prešov - obor všeobecná sestra
2005 - promoce na UK LF HK bakalářský studijní program ošetřovatelství
2008 - edukační seminář pro sestry s účastí psychologů, Plzeň
2009 - sympózium péče o rány pro sestry a lékaře, HK
2013 - certifikovaný kurz v edukaci diabetiků
2014 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačních map
2014 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačního průvodce
2018 - certifikovaný kurz v edukaci stravování diabetiků
2019 - výcvik v motivačních rozhovorech

Od r. 1995 pracuji jako zdravotní sestra na interním oddělení FN HK.

   
Mgr. Beáta Bohnerová

Nutriční terapeut - specialista

2010 - maturita Střední zdravotnická škola Hradec Králové , Obor: Zdravotnické lyceum
2014 - promoce na 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, bakalářský program, obor: Nutriční terapeut
2015- akreditovaný vzdělávací program Cvičitel pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění, VŠTJ medicina Praha
2015 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačních map
2015 - certifikát pro edukace pomocí Konverzačního průvodce
2017 - státnice 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterský program, obor: Nutriční specialista
2019 - výcvik v motivačních rozhovorech

2014 - nutriční terapeut VFN Praha, stomatochirurgie, onkologie
2014 - nutriční terapeut rekondiční centrum VŠTJ Praha - redukční programy
2015 - nutriční terapeut diabetologie Praha 8 - skupinové a individuální edukace diabetiků, redukční programy, edukace nordic walking
2017 - autor článků pro diabetiky www.ocukrovce.cz
2018 - nutriční terapeut diabetologie Stefamed - skupinové a individuální edukace diabetiků, redukční programy, edukace nordic walking
2018 - garant rubriky životospráva, autor článků a receptů www.cukrovka.cz